Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika A (55F100), VŠE

Sledujte průběžně stránky předmětu, kde jsou důležité informace k průběhu přednášky a domácí úkoly

Archiv cvičení z minulého roku

 

Rozpis cvičení (ZS 2021/22)

1. cvičení (21.9.) - lineární a kvadratické funkce, metoda doplňování na čtverec, Vietovy vztahy (příští minitest: určit vrchol paraboly a její průsečíky s osami)

2. cvičení (5.10.) - lineární lomená funkce (příští minitest: "určete střed hyperboly, její asymptoty a průsečíky s osami a zakreslete ji do souřadnicového systému")

3. cvičení (12.10.) - (vedl Jindra Michalík) exponenciální a logaritmické funkce, určování definičního oboru a znaménka funkce, nerovnice v součinovém tvaru (příští minitest: "určete D_f a znaménko funkce")

4. cvičení (19.10.) - (vedl Jindra Michalík) limity posloupností

5. cvičení (26.10.) - (vedl Jindra Michalík) limity funkcí ("dělení kladnou či zápornou nulou")

6. cvičení (2.11.) - (vedl Jindra Michalík) derivace

7. cvičení (9.11.) - (vedl Jindra Michalík) derivace, rovnice tečny

8. cvičení (16.11.) - vztah 1. derivace a monotonie, vztah 2. derivace a konvexity (příští minitest: "určete intervaly monotonie zadané funkce a její lokální extrémy ")

9. cvičení (23.11.) - (vedl Jindra Michalík) průběh funkce

10. cvičení (30.11.) - (vedl Jindra Michalík) průběh funkce

11. cvičení (23.11.) - (vedl Jindra Michalík) vázané extrémy, dosazovací metoda

12. cvičení (30.11.) - (vedl Jindra Michalík) vázané extrémy, metoda Lagrangeových multiplikátorů

13. cvičení (7.12.) - (vedl Jindra Michalík) Lagrengeovy multipliktátory a jejich aplikace v praxi

14. cvičení (14.12.) - (vedl Jindra Michalík) opakování

 

Řešené zkoušky:

Závěrečný test, varianta C - 7.1.2022

Průběžný test, varianta A - 24.11.2021

Průběžný test, varianta B - 29.11.2021

 

Řešené zkoušky z minulých semestrů:

Závěrečný test, varianta A - 7.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta B - 14.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta C - 20.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta D - 28.1.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

Závěrečný test, varianta E - 2.2.2021 (zimní semestr) - zadání - řešení

 

Závěrečný test, varianta A - 22.5.2020 (letní semestr) - zadání

Závěrečný test, varianta B - 25.5.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta C - 1.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta D - 8.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta E - 18.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešení

Závěrečný test, varianta F - 25.6.2020 (letní semestr), ZT1, ZT2 - zadání i řešen (v ZT2, př. 4 byla chyba v zadání - upravené hodnocení)

 

Závěrečný test, varianta A - 9.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta B - 22.1.2020 (zimní semestr),- zadání

Závěrečný test, varianta C - 29.1.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení

Závěrečný test, varianta D - 5.2.2020 (zimní semestr),- zadáni i řešení, opravný termín

Průběžný test - varianta A (20.11.2019), varianta B (25.11.2019) - zadání i řešení

 

Zadání i řešení zkouškových testů z minulých let najdete na stránkách kolegy Petra Vacka zde

Další mateirály

Vázané extrémy (řešené příklady ze cvičení 3.12.2019)

Průběhy funkcí (řešené příklady)

Šikmé asymptoty (řešený příklad)